Sağlık alanında yapılan araştırmalarda uzman bir ekip tarafından kurularak ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren , Final Araştırma ve Danışmanlık, eğitimli ve güçlü ekibiyle kantitatif ve kalitatif araştırmalarda hızlı ve güvenilir veri  sağlamayı hedeflemiş bir araştırma şirketidir.

Çevik, hedef odaklı ve başarı azmi yüksek bir takımız.

Final, araştırmalarını Esomar ve Tüad tarafından belirlenmiş mesleki ve etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir.